SAR båten på Bergen Poker Run (Search And Rescue) består av en profesjonell redningsdykker, førstehjelpspersonell og en erfaren fører. Alle jobber frivillig.

Vi trenger frivillige

Frivillig arbeid er basert på dugnad, men enkelte oppgaver har kostnader knyttet til seg. Vi arbeider for å få dekket disse kostnadene gjennom sponsorer.

Meld din interesse som frivillig her