Et Poker Run er et organisert arrangement til sjøs for powerbåter der deltakerne må besøke fem sjekkpunkter og plukke opp et spillkort på hvert sted.

Målet er å ha den beste pokerhånden på slutten av løpet.

Men det overordnede målet er å ha det gøy sammen med powerbåt-interesserte likesinnede venner.

Regler for Poker Runs

Hvert Run har individuelle krav til båtene som deltar, men felles for alle er at Sjøveisreglene gjelder under hele arrangementet.

Les retningslinjene i påmeldingsskjemaene på hvert Poker Run om du ønsker å delta.

Her kan du få et lite innblikk gjennom en video fra Bergen Poker Run i 2019